pro_bono
   

 

 

 
 
 
 

Siūloma piliečiams leisti rinktis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą 2009.09.23

Seimui svarstyti teikiami įstatymų projektai, kuriais siūloma sudaryti galimybę patiems piliečiams pasirinkti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (Asmens tapatybės kortelės įstatymo 2, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1004, Žin., 2001, Nr. 97-3417; 2008, Nr. 76-3007; Asmens tapatybės kortelės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1005, Žin., 2001, Nr. 97-3418; Paso įstatymo 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1006, Žin., 2001, Nr. 99-3524; 2008, Nr. 87-3466; Administracinių teisės pažeidimų kodekso 200 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-1007, Žin., 1985, Nr. 1-1; 2002, Nr. 124-5623; Tarnybinio paso įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-1008, Žin., 2000, Nr. 7-178; 2003, Nr. 38-1655).

Šiais įstatymų projektais siūloma nustatyti, kad pilietis nuo 16 metų privalo turėti asmens tapatybės kortelę, jeigu jis neturi galiojančio paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė dokumentų dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo ar keitimo, ir taip sudaryti galimybę piliečiui pasirinkti reikiamą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Įstatymų pakeitimais bus nustatyta piliečio teisė nuspręsti turėti asmens tapatybės kortelę, pasą, ar abu dokumentus.

Taip pat siūloma įtvirtinti nuostatą, kad piliečiui, praradusiam asmens tapatybės kortelę, tačiau turinčiam galiojantį pasą arba teisės aktų nustatyta tvarka pateikusiam dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo, nauja asmens tapatybės kortelė neišduodama, jei pilietis jos nepageidauja. Be to, nustatomas naujas asmens tapatybės kortelės negaliojimo pagrindas, t. y. ji negalioja piliečiui išdavus pasą su pakeistais asmens duomenimis.

Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymą, tapatybės kortelė yra pagrindinis Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje bei vykti į tas užsienio valstybes, su kuriomis sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai. 16 metų sulaukę piliečiai per vieną mėnesį privalo kreiptis į įgaliotą instituciją dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo.

Lietuvos Respublikos paso įstatyme nurodyta, kad pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes. Pasas gali būti naudojamas ir Lietuvos Respublikoje. Pasą turėti neprivaloma, jis tėra išduodamas piliečio pageidavimu.

Pagal esamą teisinį reguliavimą kiekvienas pilietis turi turėti asmens tapatybės kortelę, o tie piliečiai, kurie ketina vykti į užsienio valstybes, kurios asmens tapatybės kortelės nepripažįsta kaip kelionės dokumento, privalo gauti ir pasą.

Seimui svarstyti teikiamais įstatymų projektais ketinama sumažinti piliečių išlaidas valstybės rinkliavai už dviejų asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimą ar keitimą.

Grįžti

 

 

 

 


PRADŽIA | APIE MUS | VEIKLOS SRITYS | PRO BONO | KARJERA | KONTAKTAI

Atsakomybės ribojimas ir autorių teisės © ECOLEX BALTIC 2008